Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 29.09.2017

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 29.09.2017, ora 12:00, în sala “A” a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj;
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2017;
 3. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei oferte de donație cu sarcini făcute de Fundația „SERA ROMÂNIA”, în interesul serviciilor sociale gestionate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
 4. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al județului Gorj în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, pentru stabilirea sediului Muzeului Național „Constantin Brâncuși”;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare  între Județul Gorj din România și Regiunea Basilicata din Italia;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Judeţean Gorj ,,Alexandru Ştefulescu;
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcţii ale Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, pentru anul 2018;
 9. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a contractului individual de muncă al domnului Burciu Marcel, director al Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare;
 10. Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției contractuale de conducere vacante de director la Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj;
 11. Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, prin promovarea temporară a unui funcționar public;
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Gorj;
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj;
 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării unor manifestări și festivități omagiale, în anul 2018, dedicate împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire din 1918;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Construire zid incintă latura de Nord – Casa memorială Iosif Keber”;
 16. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale.

 Notă

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1–16 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj

Proces-verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

 1. Hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj;
 2. Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2017;
 3. Hotărâre privind acceptarea unei oferte de donație cu sarcini făcute de Fundația „SERA ROMÂNIA”, în interesul serviciilor sociale gestionate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
 4. Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al județului Gorj în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, pentru stabilirea sediului Muzeului Național „Constantin Brâncuși”;
 5. Hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare  între Județul Gorj din România și Regiunea Basilicata din Italia;
 6. Hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Judeţean Gorj ,,Alexandru Ştefulescu;
 7. Hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcţii ale Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
 8. Hotărâre pentru aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, pentru anul 2018;
 9. Hotărâre privind încetarea de drept a contractului individual de muncă al domnului Burciu Marcel, director al Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare;
 10. Hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției contractuale de conducere vacante de director la Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj;
 11. Hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, prin promovarea temporară a unui funcționar public;
 12. Hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Gorj;
 13. Hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj;
 14. Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării unor manifestări și festivități omagiale, în anul 2018, dedicate împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire din 1918;
 15. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Construire zid incintă latura de Nord – Casa memorială Iosif Keber”;
 16. Hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale.

 

Sari la conținut