Prelucrarea datelor cu caracter personal

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către Consiliul Județean Gorj în vederea emiterii certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare
Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către Consiliul Județean Gorj în vederea organizării concursurilor de recrutare/promovare în funcție publică sau funcție contractuală
Notă de informare privind protecția datelor personale la nivelul Consiliului Județean Gorj
Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal
         Date despre responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal:
            –  Răuțescu Elena-Alina
            –  Date de contact : e-mail- dpo@cjgorj.ro 
     Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
      http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262