Sari la conținut

Planuri, proiecte, strategii

Pagină actualizată la: 08.12.2021

Planuri - Proiecte - Strategii

Consiliul Județean Gorj, prin Direcția cooperare, dezvoltare regională și relații externe, in colaborare cu diverse organisme, a elaborat o serie de strategii, planuri și studii dintre care vă supunem atenției următoarele:

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEȚULUI GORJ 2021-2027

PLANUL STRATEGIC INSTITUŢIONAL PE TERMEN MEDIU Şl LUNG 2021-2027

Plan de menținere a calității aerului în județul Gorj 2017-2022 

Strategia de dezvoltare durabilă a județului Gorj, pentru perioada 2011-2020 – publicat în ianuarie 2012

Stategia de dezvoltare durabilă a județului Gorj, pentru perioada 2011-2020 – versiune în limba engleză

Studiu privind managementul resurselor umane la nivelul autorităților administrației publice locale

Studiu privind dezvoltarea infrastructurii de drumuri și poduri din județul Gorj – publicat în noiembrie 2011

Studiu privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice – publicat în noiembrie 2011

Studiu privind valorificarea patrimoniului natural, cultural și istoric – publicat în noiembrie 2011 

Portofoliul de proiecte al Consiliului Județean Gorj – actualizat 08.05.2014

Sistem de management integrat al deșeurilor solide in județul Gorj – finanțat prin axa prioritară POS Mediu 2

Strategia de modernizare a administrației publice la nivelul Consiliului Județean Gorj și Planul de acțiune

Strategia de dezvoltare socio-economică a județului Gorj

Planul județean de gestionare a deșeurilor în județul Gorj

Studiul pentru valorificarea potențialului turistic al județului Gorj (english version)

Strategia și planul de acțiune pentru menținerea și creșterea integrității la nivelul Județului Gorj în perioada 2008-2010

Strategia județeană în domeniul asistenței sociale și protecției copilului pentru perioada 2007-2013

Analiza nevoilor de instruire ale Consiliului Județean Gorj

Sari la conținut