Sari la conținut

A.D.I. SV Oltenia

Pagină actualizată la: 23.08.2022

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, formată din județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea

Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia beneficiază de o alocare financiară totală de 13,94 milioane Euro, prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3 – Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.

Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenție 3, contribuie la atingerea obiectivelor strategice ale domeniului situaţiilor de urgenţă, prin investiţii în achiziţionarea de echipamente specifice, atât pentru dezvoltarea celor 8 baze operaţionale regionale, cât şi pentru îmbunătăţirea dotării bazelor județene existente, care vor înlesni intervenţii integrate în caz de dezastre sau accidente. Solicitanţii eligibili pentru această finanțare, conform Ghidului Solicitantului, sunt Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară, constituite din județele componente ale fiecărei regiuni.

Pentru a beneficia de alocarea financiară prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, județele Gorj, Dolj, Mehedinți, Olt și Vâlcea, reprezentate de consiliile județene, au constituit Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Vest Oltenia.

Până în prezent, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia a implementat proiectele:

  1. „Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții in situații de urgenta in regiunea Sud Vest Oltenia”, cod SMIS 10954, în valoare totală de 51.125.806,71 lei, conform contractului de finanțare nr. 598/ 27.11.2009. Prin proiect s-au achiziționat 44 echipamente specifice pentru intervenții în situații de urgență, respectiv: 21 autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă, 2 autospeciale de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic), 5 autospeciale pentru descarcerări grele,15 autospeciale complexe de intervenție, descarcerare și acordarea asistentei medicale de urgenta – FRAP și un Centru mobil de comanda și control;
     
  2. „Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții in situații de urgenta in Regiunea Sud – Vest Oltenia”, cod SMIS 39293, în valoare totală de 18.173.670,11 lei, conform contractului de finanțare nr. 3600/ 28.12.2012. Prin proiect s-au achiziționat 10 echipamente specifice pentru intervenții in situații de urgență, respectiv: 5 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime și 5 autospeciale complexe de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență FRAP.

 
În prezent se află în implementare proiectul „Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud – Vest Oltenia”, cod SMIS 54042, în valoare de 6.339.199,99 lei, conform contractului 4773/ 31.10.2014. Prin acest proiect se vor achiziționa următoarele echipamente: 5 autovehicule cu senile/roți tip UTV cu capacitate mărită de trecere, 3 autofreze de zăpadă și 2 autospeciale complexe de intervenție, descarcerare si acordarea asistentei medicale de urgenta – FRAP.


Hotărâri ADI Sud-Vest Oltenia

Sari la conținut