Sari la conținut

Certificate de urbanism

Pagină actualizată la: 10.11.2022

Situația certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire

PROGRAM DE LUCRU
LUNI     08.00 – 12.00 – primiri și eliberări documente
MARȚI     12.00 – 15.00 – primiri și eliberări documente
MIERCURI08.00 – 12.00 – primiri și eliberări documente
JOI     12.00 – 15.00 – primiri și eliberări documente

Documente necesare emiterii

CERTIFICATULUI DE URBANISM:

  1. Cererea tip (formularul –  model F.1  „CERERE  pentru emiterea certificatului de urbanism”), cuprinzând:

– elementele de identificare a solicitantului;

– elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, nr. cadastral și nr. de carte funciară;

– elemente care definesc scopul solicitării.

  1. Planuri cadastrale/topografice, cu evidențierea imobilelor în cauză:

– pentru imobilele neînscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat de Oficiului Județean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

– pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan și extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberat de Oficiului Județean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

  1. Documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.

Certificatul de urbanism se eliberează solicitantului în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Documentele necesare emiterii

AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

Cererea tip (formularul-model F.8  „CERERE pentru emiterea autorizației de construire/desființare) va fi însoțită, în mod obligatoriu, de următoarele documente:

  1. certificatul de urbanism;
  2. dovada, în copie conformă cu originalul, a titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții și, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
  3. documentația tehnică – D.T., în două exemplare (conform conținut cadru prevăzut in Anexa 1 la Legea 50/1991);
  4. avizele, acordurile și studiile de specialitate stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului și, după caz, actul administrativ al acesteia;
  5. dovada privind achitarea taxei pentru autorizația de construire, taxă ce sa va calcula de compartimentul de specialitate.

Autorizația de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază și a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Nr.
Crt.
Autorizatie
construire nr./data
Nume solicitantLucrari autorizateAdresa lucrariiIndicatori Urbanistici
(P.O.T / C.U.T)
Regim de înălțimeRetragerile
construcțiilor
de la limitele de proprietate
Documente (.pdf)
1313/ 14.09.2022AMPLASARE STATUIE TUDOR VLADIMIRESCU ÎN SAT GLOGOVA, COMUNA GLOGOVA, JUDEȚUL GORJCOMUNA GLOGOVA SAT GLOGOVA     1.45% / 0.018       –N = 28.08m, S = 104.21m,V = 132.30m, E = 40.22mA.C. 13-14.09.2022
1212/ 19.08.2022U.A.T JUDEȚUL GORJZID DE SPRIJIN DIN BETON PE DRUMUL JUDEȚEAN DJ 672B, COMUNA LELEȘTI, SAT FRĂTEȘTI, JUD GORJCOMUNA LELEȘTI SAT FRĂTEȘTI COMUNA RUNCU SAT SUSENI     – / –       –A.C. 12-19.08.2022
1111/ 29.07.2022BEURAN DUMITRU DANIELDEMOLARE C1, C3, C4, C5 ȘI EXTINDERE C2COMUNA SCHELA SAT SCHELA      9.34% / 0.134        D+P+MN = 1.50m, S = 5.31m, E = 11.60m, V = rest proprietateA.C. 11-29.07.2022
1010/ 18.07.2022OPRIȘESCU ANACONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE – INTRARE ÎN LEGALITATECOMUNA SCHELA SAT SÎMBOTIN      – / –       –A.C. 10-18.07.2022
99/ 30.06.2022BARBĂLATĂ ION-MĂDĂLINCONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M ȘI ANEXĂ GOSPODĂREASCĂCOMUNA GLOGOVA, SAT OLTEANU      21.30% / 0.34        P+M, PN = 1.00m S = 6.26m E = 14.25m V = 22.00mA.C. 9-30.06.2022
88/ 03.06.2022TICUȘ ADRIANDESFIINȚARE CORP C1 ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+PCOMUNA GLOGOVA, SAT GLOGOVA      6.54% / 0.06        D+PN = 10m S = 13.70m E = 1.00m V = 11mA.C. 8-03.06.2022
77/ 19.05.2022GUȚĂ SIMONAMODIFICARE DE TEMĂ ÎN TIMPUL EXECUȚIEI LA A.C. 11/27.08.2020 ÎN DESFIINȚARE C1 ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+MCOMUNA SCHELA, SAT SÂMBOTIN      23.72% / 0.39        P+MN = 2.32m, S = 14.00m, E = 42.46m, V = 100.00mA.C. 7-19.05.2022
66/ 04.04.2022CONSTANTINESCU NICOLAE MIRCEACONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M PE FUNDAȚIE EXISTENTĂ ȘI EXTINDERE CU TERASĂ, CONSTRUIRE GARAJ ȘI FOIȘOR, PUȚ APĂ PENTRU UZ CASNIC, B.E.V., ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂCOMUNA SCHELA, SAT SÂMBOTIN      15.61% / 0.19        P+MN = 1.00m,
S = 0.60m,
E = 15.00m,
V = 15.00m
A.C. 6-04.04.2022
55/04.04.2022VLĂDUȚU CONSTANTINCONSTRUIRE LOCUINȚĂ P ȘI BEVCOMUNA SCHELA, SAT SCHELA      3.61% / 0.03        PN = 0.60m,
S = 12.55m,
E = 20.00m,
V= 73.05m
A.C. 5-04.04.2022
44/09.03.2022DAJU ELENACONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE ȘI BEVCOMUNA SCHELA, SAT SÂMBOTIN      11.48% / 0.19        P+MN = 0.85m,
S = 5.00m,
E = 5.50m,
V = 14.01m
A.C. 4-14.03.2022
33/09.03.2022VĂLEANU MARIN MARIANDESFIINȚARE C1 ȘI C2, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER, ÎMPREJMUIRE ȘI BAZIN ETANȘ VIDANJABILCOMUNA GLOGOVA SAT GLOGOVA     13.68% / 0.14           PN = 2.12m,
S = 8.98m,
E = 28.71m,
V = 17.75m
A.C. 3-09.03.2022
22/25.01.2022MERCUȚ TIBERIU-MARIUSDESFIINȚARE C4, C5, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+E, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI BAZIN VIDANJABIL ETANȘCOMUNA GLOGOVA SAT IORMĂNEȘT    22.75%  / 0.33        P+EN = 23.00m,
S = 8.22m,
E = 42.79m,
V = 14.00m
A.C.
2-25.01.2022
11/17.01.2022SC ORANGE ROMÂNIA
PRIN SC EARTHLINK SA SRL
INTERCONECTARE PRIN FIBRĂ OPTICĂ A SITEURILOR ORANGE CR_0366 – CR_0152 – CR_0013, JUD GORJORAȘ ROVINARI COMUNELE DRĂGUȚEȘTI BĂLEȘTI, TELEȘTI, BÂLTENI         –      /     –            –                      –A.C.
1-17.01.2022
Sari la conținut