Sari la conținut

ADIA

Pagină actualizată la: 23.08.2022

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA”

Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România are obligaţii care implică investiţii importante în serviciile de alimentare cu apă şi canalizare până în anul 2015 pentru un număr de 263 de aglomerări urbane cu un echivalent – locuitor mai mare de 10.0000, şi până în 2018 în 2.346 aglomerări urbane cu un e.l. cuprins între 2.000 şi 10.000. În acest sens, în data de 30.05.2007 a fost înfiinţată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA”.

PotrivitHotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 49/24.05 2007, privind aprobarea Statutului şi Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA”, dar şi a actului constitutiv al S.C. APAREGIO GORJ S.A. cuprins în Anexa nr.1 şi nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 76/27.09. 2007, Consiliul Judeţean Gorj este asociat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADIA”, asociaţie înregistrată conform dovezii eliberate de Ministerul Justiţiei cu numărul 52920 din 30.05. 2007.
 

Conform Capitolului II Art. 4, din statutul „ADIA”, asociaţia are ca scop realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente şi serviciilor pe baza strategiei de dezvoltare a judeţului Gorj, cu scopul declarat de îmbunătăţire a calităţii serviciilor şi nu în ultimul rând de creştere a capacităţii de absorbţie a fondurilor externe nerambursabile pentru finanţarea investiţiilor.


Hotărâri ale Adunării Generale a Asociației de dezvoltare intercomunitară „ADIA” Gorj:

Sari la conținut