Sari la conținut

ADIA

Pagină actualizată la: 16.07.2021

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA”

              Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România are obligaţii care implică investiţii importante în serviciile de alimentare cu apă şi canalizare până în anul 2015 pentru un număr de 263 de aglomerări urbane cu un echivalent – locuitor mai mare de 10.0000, şi până în 2018 în 2.346 aglomerări urbane cu un e.l. cuprins între 2.000 şi 10.000. În acest sens, în data de 30.05.2007 a fost înfiinţată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA”.

               PotrivitHotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 49/24.05 2007, privind aprobarea Statutului şi Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA”, dar şi a actului constitutiv al S.C. APAREGIO GORJ S.A. cuprins în Anexa nr.1 şi nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 76/27.09. 2007, Consiliul Judeţean Gorj este asociat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADIA”, asociaţie înregistrată conform dovezii eliberate de Ministerul Justiţiei cu numărul 52920 din 30.05. 2007.
 
              Conform Capitolului II Art. 4, din statutul „ADIA”, asociaţia are ca scop realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente şi serviciilor pe baza strategiei de dezvoltare a judeţului Gorj, cu scopul declarat de îmbunătăţire a calităţii serviciilor şi nu în ultimul rând de creştere a capacităţii de absorbţie a fondurilor externe nerambursabile pentru finanţarea investiţiilor. 
 

Plan de selecție – componenta integrală pentru desemnarea în Consiliul de Administrație al S.C. APAREGIO GORJ S.A.

Hotărârea nr. 16/06.11.2017 – privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație, Matricea Profilului Consiliului de Administrație și Profilul candidatului pentru funcția de administrator pentru operatorul regional S.C. APAREGIO GORJ S.A.
               – Anexa 1 la Hotărârea nr. 16/06.11.2017 – Profilul Consiliului de Administrație al S.C. APAREGIO GORJ S.A.
               – Anexa 2 la Hotărârea nr. 16/06.11.2017 – Profilul candidatului pentru funcția de administrator al S.C. APAREGIO GORJ S.A. 

Hotărârea nr. 15/06.11.2017 – privind modificarea componenței Comisiei de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al operatorului regional S.C. APAREGIO GORJ S.A., stabilită la art. 5 din Hotărârea ADIA nr. 11 din 12.10.2017

ANUNȚ – privind recrutarea si selecția membrilor în Consiliul de Administrație al S.C. APAREGIO GORJ S.A.
Formulare menționate în cadrul anunțului privind recrutarea și selecția membrilor în Consiliul de Administrație al S.C. APAREGIO GORJ S.A.

Hotărârea nr. 12/12.10.2017 – privind numirea Consiliului de Administrație provizoriu al operatorului regional S.C. APAREGIO GORJ S.A.

Hotărârea nr. 11/12.10.2017 – privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al operatorului regional S.C. APAREGIO GORJ S.A.

Propunere Plan de selecție pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al operatorului regional S.C. APAREGIO GORJ S.A. – anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 11/12.10.2017

Scrisoarea de așteptări privind selecția Consiliului de Administrație al operatorului regional S.C. APAREGIO GORJ S.A. – anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 11/12.10.2017

Constituire „ADIA”

Comunicate de presă

Hotărâri ale Adunării Generale a Asociației de dezvoltare intercomunitară „ADIA” Gorj:

Sari la conținut