Sari la conținut

Informații de interes public

Pagină actualizată la: 01.04.2024

Informații de interes public conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Solicitare informații

Pentru a solicita Consiliului Județean Gorj informații de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresați persoanei desemnate în acest scop:     

Nume si prenume: NĂSTASE VICTORIȚA

Funcție: Consilier Superior

Coordonate de contact

Strada Victoriei, nr. 4

Telefon: 0253.214.006/Interior 300

Fax:        0253.212.023

Adresa de email: informatii.public@cjgorj.ro

Program de lucru:

Luni, Marți, Joi: 8.00 – 16.30

Miercuri: 9.00 – 17.00

Vineri: 8.00 – 14.00

Modalități de contestare a deciziei:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției sau autorității publice, așa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi art.36 din Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG 478/2016.

Program de lucru

Luni, Marți, Miercuri, Joi: 8.00 – 16.30

Vineri: 8.00 – 14.00

  PROGRAM DE AUDIENȚE

ZIUANUME ȘI PRENUMEFUNCȚIAORA
JoiCosmin-Mihai POPESCUPreședinte14.00 – 16.00
VineriGheorghe NICHIFORVicepreședinte

10.00 – 12.00

MarțiDorin-Dan TAȘCĂUVicepreședinte12.00 – 14.00
MiercuriCristina-Elena RĂDULEA-ZAMFIRESCUSecretar al Județului12.00 – 14.00

Programul de lucru pentru liberul acces la informațiile de interes public este al aparatului de specialitate cu excepția zilei de miercuri când va fi între orele 0900-1700.   

Legislație:

Legislația privind organizarea și funcționarea Consiliului Județean Gorj:

Buletin informativ

Program achiziții publice

Sari la conținut