Sari la conținut

Finanțări nerambursabile O.N.G.

Pagină actualizată la: 06.06.2024

Finanțări nerambursabile O.N.G.

ANUNȚ privind rezultatul final al procedurii de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse pentru acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj alocate pentru activități nonprofit de interes județean pentru anul 2024, după soluționarea contestațiilor


ANUNȚ privind rezultatul procedurii de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse pentru acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj alocate pentru activități nonprofit de interes județean pentru anul 2024


Notă justificativă privind prelungirea perioadei de evaluare a proiectelor care vor beneficia de finanțare de la bugetul Județului Gorj pe anul 2024, pentru activitățile nonprofit de interes general– 20.05.2024


ANUNȚ DE PARTICIPARE la sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare de la bugetul Județului Gorj pe anul 2024, pentru activități nonprofit de interes general, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj alocate pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2024

Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj alocate pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2024


Raport privind contractele de finanțare nerambursabilă încheiate între Județul Gorj și beneficiarii de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al județului Gorj  pe anul 2023, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare


Anunț privind atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate între Județul Gorj și beneficiarii de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al județului Gorj  pe anul 2023, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare


ANUNȚ privind rezultatul final al procedurii de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse pentru acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj alocate pentru activități nonprofit de interes județean pentru anul 2023, după soluționarea contestațiilor


ANUNȚ privind rezultatul procedurii de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse pentru acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj alocate pentru activități nonprofit de interes județean pentru anul 2023


ANUNȚ DE PARTICIPARE la sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare de la bugetul Județului Gorj pe anul 2023, pentru activități nonprofit de interes general, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj alocate pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2023

Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj alocate pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2023

Notă justificativă privind prelungirea perioadei de evaluare a proiectelor care vor beneficia de finanțare de la bugetul Județului Gorj pe anul 2023, pentru activitățile nonprofit de interes general– 26.06.2023


Raport privind la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate între Județul Gorj și beneficiarii de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al județului Gorj  pe anul 2022, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

Anunț privind atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate între Județul Gorj și beneficiarii de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al județului Gorj  pe anul 2022, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

Anunț privind rezultatul procedurii de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse pentru acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj alocate pentru activități nonprofit de interes județean pentru anul 2022

Anunț de participare la sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare de la bugetul Județului Gorj pe anul 2022, pentru activități nonprofit de interes general, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea  Consiliului Județean Gorj nr. 121 din 28.04.2022 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj alocate pentru activități nonprofit de interes general 

Ghid privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj alocate pentru activități nonpofit de interes general

Raport anual cu privire la contractele de finanțare neramGhid sport 2019.docxbursabilă încheiate între U.A.T. – Județul Gorj și beneficiarii de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al județului Gorj  pe anul 2021, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

Anunt privind atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate între U.A.T. – Județul Gorj și beneficiarii de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al județului Gorj  pe anul 2021

Anunț privind rezultatul final al procedurii de evaluare şi selecţie a propunerilor de proiecte depuse pentru acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului Judeţului Gorj alocate pentru activităţi nonprofit de interes judeţean pentru anul 2021, domeniul SPORT, după soluţionarea contestaţiilor

Anunț privind rezultatul procedurii de evaluare şi selecţie a propunerilor de proiecte depuse pentru acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului Judeţului Gorj alocate pentru activităţi nonprofit de interes judeţean pentru anul 2021, domeniul SPORT

Notă justificativă privind prelungirea perioadei de evaluare a proiectelor care vor beneficia de finanțare de la bugetul Județului Gorj pe anul 2021, pentru activitățile nonprofit de interes general din domeniul sport – 07.09.2021

Anunț de paticipare la sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare de la bugetul Județului Gorj pe anul 2021, pentru activități sportive nonprofit de interes general, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

Hotărâre  Consiliului Județean Gorj 98 din 30.07.2021 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj alocate pentru activități nonprofit de interes general din domeniul sport, în anul bugetar 2021  

Raport anual cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate între U.A.T. – Județul Gorj și beneficiarii de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al județului Gorj  pe anul 2019, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

Anunt privind atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate între U.A.T. – Județul Gorj și beneficiarii de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al județului Gorj  pe anul 2019

Raport privind finalizarea procedurii de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse de solicitanții de sprijin financiar care vor beneficia de finanțare de la bugetul Județului Gorj pe anul 2019, pentru activități nonprofit de interes general din domeniul sport

Notă justificativă privind prelungirea perioadei de evaluare a proiectelor care vor beneficia de finanțare de la bugetul Județului Gorj pe anul 2019, pentru activitățile nonprofit de interes general din domeniul sport

Notă justificativă privind prelungirea perioadei de evaluare a proiectelor care vor beneficia de finanțare de la bugetul Județului Gorj pe anul 2019, pentru activitățile nonprofit de interes general din domeniul sport – 02.08.2019

Anunț de participare la sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare de la bugetul Județului Gorj pe anul 2019, pentru activități sportive nonprofit de interes general, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea Consiliului Județean Gorj 75 din 27.06.2019 privind aprobarea Programului anual și a Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj alocate pentru activități nonprofit de interes general din domeniul sport, în anul bugetar 2019;

Ghid privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj alocate pentru activități nonprofit de interes general – domeniul sport

Raport anual cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate între U.A.T. – Județul Gorj și beneficiarii de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al județului Gorj pe anul 2018, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

Anunt privind atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate între U.A.T. – Județul Gorj și beneficiarii de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al județului Gorj  pe anul 2018

Anunț privind rezultatul procedurii de evaluare și selecție a proiectelor în vederea acordării de finanțări nerambursabile în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, pentru domeniul Sport, pe anul 2018.

Notă justificativă privind prelungirea perioadei de evaluare a proiectelor care vor beneficia de finanțare de la bugetul Județului Gorj pe anul 2018, pentru activitățile nonprofit de interes general din domeniul sport – 26.04.2018

Notă justificativă privind prelungirea perioadei de evaluare a proiectelor care vor beneficia de finanțare de la bugetul Județului Gorj pe anul 2018, pentru activitățile nonprofit de interes general din domeniul sport

Răspuns clarificări nr. 1 – domeniul cultură

Anunț de participare la sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare de la bugetul Județului Gorj pe anul 2018, pentru activități nonprofit de interes general din domeniile: sport și cultură, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 26 din 07.03.2018 privind aprobarea Programului anual și a Metodologiei pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale Județului Gorj ce urmează a fi alocate pentru activități nonprofit de interes general în anul bugetar 2018, în condițiile Legii nr. 350/2005

Documentație pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte – Anexă la Hotărârea C.J. Gorj nr. 26 din 07.03.2018 – format editabil (document MS Word)

Informare privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj pe anul 2017

Anunț de participare la sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare de la bugetul Județului Gorj pe anul 2017, pentru activități nonprofit de interes general din domeniile: sport și cultură, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 66 din 28.04.2017 privind aprobarea Programului anual și a Documentației pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj, alocate pentru activități nonprofit de interes județean pentru anul 2017

Documentație pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte – Anexă la Hotărârea C.J. Gorj nr. 66 din 28.04.2017 – format editabil (document MS Word)

Sari la conținut