Comunicat de presă – Un nou proiect selectat spre finanțare – „Restaurarea și revitalizarea Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara”

Județul Gorj se bucură de un impresionant patrimoniu cultural-istoric, din cadrul căruia, neîndoielnic, face parte și Muzeul Arhitecturii Populare de la Curtișoara. Ca atare, Consiliul Județean Gorj a susținut constant promovarea unui proiect de restaurare și revitalizare a Muzeului de la Curtișoara, o investiție a cărei valoare totală este estimată la suma de 57.498,420,00 lei (respectiv 11.900.000,00 euro).

✎... 24 septembrie 2020

Comunicat de presă – Implementare proiect de „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare a Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”

  Preocuparea constantă a Consiliului Județean Gorj pentru îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență din județul nostru s-a materializat prin implementarea proiectului de „Reabilitare, modernizare, extindere și […]

✎... 24 septembrie 2020

Comunicat de presă – Consiliul Județean Gorj a achiziționat două ambulanțe de tip A2 pentru Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu

Noua investiție s-a realizat cu finanțare din bugetul propriu al județului Gorj prin procedura de licitație deschisă, valoarea totală fiind de 412.000 lei fără TVA, conform contractului de furnizare nr. 8914 din 09.07.2020, încheiat între Consiliul Județean Gorj, în calitate de achizitor și S.C. Delltamed S.R.L., în calitate de furnizor.

✎... 23 septembrie 2020

Comunicat de presă – Depunere spre finanțare proiect « Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” »

Consiliul Județean Gorj a depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, proiectul Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, cod SMIS 140366.

✎... 27 august 2020

Comunicat de presă – Semnare Contract de prestări servicii ce are ca obiect elaborarea Strategiei de dezvoltare a județului Gorj pentru perioada 2021-2027 și a Planului Strategic Instituțional

Astăzi, 27 august 2020, a fost semnat Contractul de prestări servicii ce are ca obiect elaborarea Strategiei de dezvoltare a județului Gorj pentru perioada 2021-2027 și a Planului Strategic Instituțional, documente de programare ce se vor realiza într-un mod participativ, prin implicarea tuturor factorilor interesați în dezvoltarea socio-economică a județului Gorj.

✎... 27 august 2020