Consiliul Județean Gorj

Târgu Jiu, Str. Victoriei, Nr.4, Județul Gorj, Cod 210191
C.I.F.:       4956057
Cont:        RO76TREZ3365044XXX002051
Banca:     Trezoreria Municipiului Târgu Jiu
Tel:           0253/214006, 0253/214007, 0253/217465
                 0253/213749, 0253/213724
Fax:           0253/212023, 0253/217854

Adrese de email

Președinte Consiliul Județean Gorj:
Cosmin-Mihai Popescu
E-mail: presedinte@cjgorj.ro

Vicepreședinte Consiliul Județean Gorj:
Dorin-Dan Tașcău
E-mail: dorin.tascau@cjgorj.ro

Vicepreședinte Consiliul Județean Gorj:
Gheorghe Nichifor
E-mail: gheorghe.nichifor@cjgorj.ro

Secretar General al Județului:
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu
E-mail: cristina.zamfirescu@cjgorj.ro

Funcționarul responsabil cu furnizarea informațiilor publice:
Victorița Năstase
E-mail: informatii.public@cjgorj.ro

Administrator de sistem:
Daniel Covercă
E-mail: administrator@cjgorj.ro

 Formular de contact

    CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ este organizat și funcționează în baza Codului administrativ adoptat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019. 
     Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României