Sari la conținut

Consiliul Județean Gorj

Pagină actualizată la: 11.06.2024

Conducerea Consiliului Județean Gorj

Agenda conducerii

Consiliul Judeţean Gorj este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. 
(1) Consiliul Judeţean Gorj este compus din consilieri judeţeni, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile legii.
(2) Consiliul judeţean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă.
(3) Consiliul judeţean îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales.
 
Politica referitoare la calitate 2021

Sari la conținut