Sari la conținut

Transport public județean

Pagină actualizată la: 11.03.2024

Transport public județean


Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Gorj, perioada 2022-2031;
– Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Gorj, perioada 2022-2031 – grupe trasee;
– Contract – cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a județului Gorj;
– Regulamentul pentru efectuarea serviciului public de transport persoane, prin curse regulate, în județul Gorj;
– Caietul de sarcini al serviciului public de transport persoane, prin curse regulate, în județul Gorj;
– Criterii de calificare și selecție a ofertelor;
– Valoarea estimată a Contractului de delegare;
Formulare tipizate;
Instrucțiuni pentru ofertanți.


Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Gorj, perioada 2022-2031;
– Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Gorj, perioada 2022-2031 – grupe trasee;
– Contract – cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a județului Gorj;
– Regulamentul pentru efectuarea serviciului public de transport persoane, prin curse regulate, în județul Gorj;
– Caietul de sarcini al serviciului public de transport persoane, prin curse regulate, în județul Gorj;
– Criterii de calificare și selecție a ofertelor;
– Valoarea estimată a Contractului de delegare;
Formulare tipizate;
Instrucțiuni pentru ofertanți.


Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Gorj, perioada 2022-2031;
Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Gorj, perioada 2022-2031 – grupe trasee;
Criteriul de atribuire a contractului de delegare a gestiunii;
Modalitatea de stabilire, ajustare şi modificare a tarifelor pentru serviciile publice de transport judeţean de persoane;


Sari la conținut