Sari la conținut

Legislație_PTJ

Pagină actualizată la: 05.10.2023

Legislație

La 11 decembrie 2019, Comisia Europeană a prezentat Pactul Ecologic European (PEE), care reflectă viziunea ambițioasă a unei Europe neutre din punct de vedere al emisiilor de gaze cu efect de seră și prietenoasă cu mediul până în 2050.

În contextul demarării măsurilor de implementare a Pactului, la 14 ianuarie 2020, Comisia Europeană a lansat Planul European pentru Investiții Sustenabile, care include și propunerile legislative aferente constituirii Mecanismului pentru o Tranziție Justă (Just Transition Mechanism – JTM). Mecanismul reprezintă un  instrument-cheie creat pentru a se asigura că trecerea către o economie neutră din punct de vedere climatic are loc în mod echitabil, respectându-se principiul că „nimeni nu este lăsat în urmă”.

 Obiectivul acestui Mecanism constă, astfel, în sprijinirea investițiilor necesare pentru a ajuta teritoriile în care efectele negative ale tranziției sunt cele mai pronunțate la nivel economic și social, în vederea combaterii și atenuării disparităților regionale. Unul dintre cei trei piloni ai acestui mecanism este Fondul pentru o tranziție justă, care se va concentra pe reducerea impactului social și economic al tranziției regiunilor mono-industriale și carbonifer intensive, către o economie cu emisii reduse de gaze cu efect de seră.

România are o alocare indicativă totală JTF (Just Transition Found – JTF) de aprox. 1,947 mld. de euro (a treia ca valoare după Polonia și Germania), din care 0,834 mld. euro FTJ și 1,112 mld. euro NGEU (Next Generation EU) la care se adaugă cofinanțare națională de 0,292 mld. euro (15% posibilitate în anumite condiții până la 50%) fiind disponibili un total de aprox. 2,240 mld. euro.

Pentru a putea beneficia de alocările aferente JTF, statele membre vor trebui să elaboreze unul sau mai multe planuri teritoriale privind tranziția justă (PTTJ) ce vor fi aprobate de Comisia Europeană, ca parte a programului prin care sunt implementate.

Conform propunerii de regulament, Fondul pentru o Tranziție Justă va fi programat și utilizat la nivel NUTS 3 – județ sau părți ale acestuia, România optând pentru elaborarea unui plan teritorial pentru tranziție justă la nivelul fiecărui județ/teritoriu identificat.

Cele 6 județe identificate în cadrul Anexei D a Raportului de țară, care vor primi finanțare prin JTF, sunt: Hunedoara, Gorj, Mureș, Prahova, Galați și Dolj, rămânând în negociere cu reprezentanții Comisiei Europene, oportunitatea includerii și a altor teritorii similare.

Acțiunile-cheie ale Fondului pentru o tranziție justă ar putea viza în special:

  • investiții în regenerarea și decontaminarea siturilor, proiecte de restaurare a terenurilor și de reconversie;
  • investiții în dezvoltarea de tehnologii și infrastructuri pentru o energie curată la prețuri accesibile, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, eficiența energetică și energia din surse regenerabile;
  • investiții productive în IMM-uri, inclusiv în întreprinderi nou-înființate, care conduc la diversificare și reconversie economică;
  • investiții în crearea de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri și servicii de consultanță;
  • investiții în activități de cercetare și inovare și promovarea transferului de tehnologii avansate;
  • perfecționarea și recalificarea lucrătorilor;
  • asistență pentru căutarea unui loc de muncă acordată persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
  • incluziunea activă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
  • asistență tehnică.
Sari la conținut