Sari la conținut

Servicii de proiectare – faza DALI, pentru realizarea obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare Farmacie Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str.Tudor Vladimirescu, nr.32”, cod CPV: 79930000-2 „Servicii de proiectare specializată”.

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
Nr. 8425 din 07.07.2017

 
ANUNȚ
 

        Consiliul Județean Gorj intenționează să achiziționeze  servicii de proiectare – faza DALI, pentru realizarea obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare Farmacie Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str.Tudor Vladimirescu, nr.32”, cod CPV: 79930000-2 „Servicii de proiectare specializată”.
          Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată, publicată pe site-ul Consiliului Județean Gorj, secțiunea  „Anunțuri – Achiziții publice” și va fi depusă la Registratura Consiliului Județean Gorj, în plic închis, până cel târziu la data de 14.07.2017, ora 1000.
          Valoarea maximă a fondurilor ce pot  fi disponibilizate  pentru această achiziție este de 3.808,35 lei fără TVA.
          Relații suplimentare se pot obține la camera 235/209 sau la telefon 0253/211821, interior 235/209.

[Documentatia de atribuire]

Sari la conținut