martie 2020

Răspuns solicitări clarificări – achiziția publică inițiată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: Servicii de întocmire documentație tehnico-economică pentru obiectivul de investiție „Consolidare terasamente pe DJ675A, km 2+000 – km 2+200, comuna Licurici, județul Gorj” – faza expertiză tehnică, studiu geotehnic, studiu topografic, documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și documentații pentru obținere avize/acorduri/autorizații conform C.U., anunț nr.ADV1132815

Referință: achiziția publică inițiată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: Servicii de întocmire documentație tehnico-economică pentru obiectivul de investiție „Consolidare terasamente pe DJ675A, km 2+000 – km 2+200, comuna Licurici, județul Gorj” – faza expertiză tehnică, studiu geotehnic, studiu topografic, documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și documentații pentru obținere avize/acorduri/autorizații conform C.U., , anunț nr.ADV1132815