Sari la conținut

Răspuns solicitări clarificări – achiziția publică inițiată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: Servicii de întocmire documentație tehnico-economică pentru obiectivul de investiție „Consolidare terasamente pe DJ675A, km 2+000 – km 2+200, comuna Licurici, județul Gorj” – faza expertiză tehnică, studiu geotehnic, studiu topografic, documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și documentații pentru obținere avize/acorduri/autorizații conform C.U., anunț nr.ADV1132815

Nr. 3017/06.03.2020

CĂTRE,

__________________________________

   Referință: achiziția publică inițiată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: Servicii de întocmire documentație tehnico-economică pentru obiectivul de investiție „Consolidare terasamente pe DJ675A, km 2+000 – km 2+200, comuna Licurici, județul Gorj” – faza expertiză tehnică, studiu geotehnic, studiu topografic, documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și documentații pentru obținere avize/acorduri/autorizații conform C.U., , anunț nr.ADV1132815

     În urma unor solicitări de clarificări adresate Consiliului Județean Gorj, cu privire la achiziția menționată, vă comunicăm următoarele:

Intrebare 1

Având in vedere faptul ca amplasamentul este afectat de o alunecare de teren, considerăm necesară elaborarea, în primul rând, a unei expertize tehnice Af – Rezistenta mecanică și stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de fundare și a interacțiunii cu structurile îngropate.

Vă rugăm clarificați.

Răspuns 1

Se modifică și se completează pct. 6 „Conținutul documentației” astfel:

sintagma

Prestatorul are obligaţia să asigure expertizarea tehnică de către experți tehnici de calitate  atestați – domeniile A4 și B2, a unei construcții existente în vederea realizării obiectivului de investiție ,,Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 2+000 – 2+200, comuna Licurici, județul Gorj”.

Expertizarea tehnică de către experți tehnici atestați – domeniile A4 și B2,  a  unei construcții existente în vederea realizării obiectivului de investiție ,,Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 2+000 – 2+200, comuna Licurici, județul Gorj”, se va face pentru:

a) determinării stării tehnice a unei construcţii existente sau nefinalizate;

Expertul tehnic atestat – domeniile A4 și B2 va efectua expertize numai pentru cerinţele şi în specialităţile în care a fost atestat.”

devine

„Prestatorul are obligaţia să asigure expertizarea tehnică de către experți tehnici de calitate  atestați – domeniile A4, B2 și Af, a unei construcții existente în vederea realizării obiectivului de investiție ,,Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 2+000 – 2+200, comuna Licurici, județul Gorj”.

Expertizarea tehnică de către experți tehnici atestați – domeniile A4, B2 și Af,  a  unei construcții existente în vederea realizării obiectivului de investiție ,,Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 2+000 – 2+200, comuna Licurici, județul Gorj”, se va face pentru:

a) determinării stării tehnice a unei construcţii existente sau nefinalizate;

Expertul tehnic atestat – domeniile A4, B2 și Af, va efectua expertize numai pentru cerinţele şi în specialităţile în care a fost atestat.” 

Întrebare 2

Conform HG nr.571, obiectivul nu se supune avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

Vă rugăm clarificati.

Răspuns 2

Se vor întocmi documentațiile tehnice necesare pentru obținerea avizelor/acordurilor prevăzute în C.U. atașat la documentația de achiziție publică, respectiv cele bifate (căsuțe innegrite):

            – studii topografice-planuri pe suport topografic recepționate de OCPI;

            – studiu geotehnic;

            – expertiză tehnică.

 Întrebare 3

 Vă rugăm clarificați duratele de la cap. II.2.1.

Răspuns 3

Se elimină alin. 2, cap. II.2.1 din „Instrucțiuni pentru ofertanți„  (Durata totală a prezentului contract de servicii este de maxim 60 zile de la data semnării acestuia de către ambele părți), fiind valabil alin. 1, conform caietului de sarcini (Durata totală a prezentului contract de servicii este de maxim 45 zile de la data semnării acestuia de către ambele părți).

Sari la conținut