Sari la conținut

”START UP PENTRU EXCELENȚĂ” – Investim în oameni, învestim în dezvoltarea județului

”START UP PENTRU EXCELENȚĂ”
Investim în oameni, învestim în dezvoltarea județului
 

    Proiectul ”START UP PENTRU EXCELENȚĂ” a fost depus, spre finanțare, de către Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație în calitate de lider, în parteneriat cu U.A.T.-Județul Gorj și Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, în cadrul Apelului de proiecteRomânia Start Up Plus, Axa Prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de Investiții 8.iii Activități independente, antreprenoriat și înființarea de întreprinderi, inclusiv unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectiv specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

     Acest proiect a fost depus spre finanțare, încă din luna noiembrie a anului 2016, în cadrul Apelului de proiecteRomânia Start Up Plus, al cărui lider este Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație (solicitant), în parteneriat cu UAT-Județul Gorj (partener 1) și Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu (partener 2).

     Obiectivul general al proiectului ”START UP PENTRU EXCELENȚĂ” îl reprezintă dezvoltarea antreprenoriatului în Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. Dezvoltarea de noi activități economice va contribui, totodată, la creșterea gradului de ocupare a populației din Regiunea Sud-Vest Oltenia.

    Proiectul este adresat unui număr de peste 300 persoane fizice (șomeri/persoane inactive/persoane care au un loc de muncă și vor să înființeze o afacere, în scopul creării de noi locuri de muncă), care doresc să dezvolte o afacere non-agricolă în Regiunea Sud-Vest Oltenia și subvenționarea a 46 de planuri de afaceri ale acestora, în vederea creșterii adaptabilității persoanelor de a materializa ideile de afaceri. Totodată, se vor crea peste 100 de locuri de muncă în regiune.

   Participarea U.A.T.-Județul Gorj la realizarea proiectului  ”START UP PENTRU EXCELENȚĂ”  se circumscrie atribuțiilor generale ale Consiliului Județean, conferite de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la implicarea activă în dezvoltarea economico-socială a județului, precum și obiectivelor stabilite prin Strategia de dezvoltare durabilă a județului Gorj pentru perioada 2011-2020, referitoare la susținerea antreprenoriatului și mediului de afaceri din județ.

    Durata de implementare a proiectului ”START UP PENTRU EXCELENȚĂ”, prevăzută în cererea de finanțare este de 36 luni, de la data semnării contractului de finanțare.

      Bugetul total al proiectului este de 2.532.941,08 euro, respectiv 11.293.117,80 lei, din care:

  • solicitant (Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație) – 946.234,25 euro, respectiv 4.218.785,40 lei;
  • partener 1 (U.A.T.-Județul Gorj ) – 941.818,77 euro, respectiv 4.199.099,00 lei;
  • partener 2 (Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu) – 644.888,06 euro, respectiv 2.875.233,40 lei.

    Cofinanțarea (contribuția locală) U.A.T.-Județul Gorj, în calitate de Partener 1, la acest proiect este de 2%, respectiv 3.236,38 euro, echivalentul a 14.429,38 lei.

    Proiectul ”START UP PENTRU EXCELENȚĂ” a fost selectat pentru finanțare, urmând ca în perioada imediat următoare să fie semnat contractul de finanțare.

 

Sari la conținut