Sari la conținut

Servicii de elaborare studiu si asistenta tehnică pentru realizarea Planului de menţinere a calităţii aerului pentru judeţul Gorj

Consiliul Județean Gorj
Nr.9316/22.07.2016

 

ANUNŢ

          Consiliul Judeţean Gorj intenţionează să achiziţioneze servicii de elaborare studiu si asistenta tehnică pentru realizarea Planului de menţinere a calităţii aerului pentru judeţul Gorj, cod CPV: 79311100-8 „Servicii de elaborare de studii”

          Oferta se va întocmi în conformitate cu documentaţia ataşată, publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj, secţiunea  „Anunţuri – Achiziţii publice” şi va fi depusă la Registratura Consiliului Judeţean Gorj, în plic închis, până cel târziu la data de 01.08.2016, orele 1000.
          Valoarea maximă a fondurilor ce pot  fi disponibilizate  pentru această achiziţie este de 83.333,33 lei fără T.V.A.

          Relaţii suplimentare se pot obţine la camera 235/238 sau la telefon 0253/211821, interior 235/238.

[Documentație de atribuire]

Sari la conținut