Sari la conținut

Servicii de asistenţă tehnică prin diriginte de şantier pentru obiectivul,,Amenajare saloane de urgenţă la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului nr. 18”, cod CPV: 71356200-0 – Servicii de asistenţă tehnică”.

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Nr. 12772/12.10.2016

                                                     

ANUNȚ

          Consiliul Judeţean Gorj intenţionează să achiziţioneze Servicii de asistenţă tehnică prin diriginte de şantier pentru obiectivul,,Amenajare saloane de urgenţă la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului nr. 18”, cod CPV: 71356200-0 – Servicii de asistenţă tehnică”.
          Oferta se va întocmi în conformitate cu documentaţia ataşată, publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj, secţiunea  „Anunţuri – Achiziţii publice” şi va fi depusă la Registratura Consiliului Judeţean Gorj, în plic închis, până cel târziu la data de 17.10.2016.
          Valoarea maximă a fondurilor  ce pot  fi disponibilizate  pentru această achiziţie este de : 5.265,00 lei fără T.V.A.
          Relaţii suplimentare se pot obţine la camera 235/238 sau la telefon 0253/211821, interior 235/238.

[Documentatia de atribuire]

Sari la conținut