Sari la conținut

Servicii de asistenţă tehnică prin diriginte de şantier pentru obiectivul: „Reabilitare şarpantă şi învelitoare la clădire – Punct recrutare încorporare, Centrul Militar Judeţean Gorj”, cod CPV: 71356200-0 – Servicii de asistenţă tehnică”.

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Nr. 10672/25.08.2016

 

ANUNȚ

          Consiliul Judeţean Gorj intenţionează să achiziţioneze Servicii de asistenţă tehnică prin diriginte de şantier pentru obiectivul: „Reabilitare şarpantă şi învelitoare la clădire – Punct recrutare încorporare, Centrul Militar Judeţean Gorj”, cod CPV: 71356200-0 – Servicii de asistenţă tehnică”.
          Oferta se va întocmi în conformitate cu documentaţia ataşată, publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj, secţiunea  „Anunţuri – Achiziţii publice” şi va fi depusă la Registratura Consiliului Judeţean Gorj, în plic închis, până cel târziu la data de 31.08.2016, orele 1000.
          Valoarea maximă a fondurilor  ce pot  fi disponibilizate  pentru această achiziţie este de 6.300,00 lei fără T.V.A.
          Relaţii suplimentare se pot obţine la camera 235/238 sau la telefon 0253/211821, interior 235/238.

[Documentația de atribuire]

[Erată – 29.08.2016]

Sari la conținut