Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 25.08.2017

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 25.08.2017, ora 10:00, în sala “A” a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare drum judeţean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C” și a cheltuielilor legate de proiect;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare drum judeţean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează localităţile Târgu Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roşia de Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67” și a cheltuielilor legate de proiect;
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea profilului Consiliului de administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. Bumbești – Jiu și al membrilor acestuia;
 4. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;
 5. Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activității de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie.

Diverse.

 Notă

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1–4 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

Proces verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

 1. Hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare drum judeţean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C” și a cheltuielilor legate de proiect;
 2. Hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare drum judeţean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează localităţile Târgu Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roşia de Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67” și a cheltuielilor legate de proiect;
 3. Hotărâre pentru aprobarea profilului Consiliului de administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. Bumbești – Jiu și al membrilor acestuia;
 4. Hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;
 5. Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activității de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie.

Diverse.

 1. Hotărâre privind aprobarea rezultatului final obținut de către domnul Bratu Alexandru-Ciprian în cadrul procedurii de analizare a noului proiect de management elaborat pentru Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu, precum și a duratei pentru care se va încheia contractul de management, în vederea numirii domnului Bratu Alexandru-Ciprian în funcţia de manager;
 2. Hotărâre privind modificarea raportului de serviciu al directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj.
Sari la conținut