Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 31.01.2018

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 31.01.2018, ora 16:00, în sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj înregistrată la data de 31.12.2017;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Gorj, pentru anul şcolar 2018-2019;
 3. Proiect de hotărâre pentru stabilirea regimului juridic al unui imobil achiziționat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, precum și stabilirea condițiilor de administrare a acestuia;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea Concursului de ocupare a postului corespunzător funcției contractuale de conducere vacante de director la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj;
 7. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de administrare asupra unor suprafețe de teren, de la km 46+787 la km 53+396, aferente drumului județean 665 Iezureni (DN66) – Mușetești – Crasna – Novaci – Baia de Fier – Polovragi – Racovița (Limita județului Vâlcea), aflate în proprietatea publică a Județului Gorj și în administrarea Consiliului Județean Gorj;
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 143/31.07.2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”, cu modificările ulterioare;
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 93/30.05.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unități administrativ-teritoriale din județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj;
 11. RECTIFICARE la Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj 17 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Gorj cu imobilul situat în municipiul Târgu-Jiu,str. Nicolae Titulescu, nr. 26, jud. Gorj,  adoptată în Şedinţa Ordinară din data de 30.01.2017.
 12. Diverse

 

Notă

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1–10 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

 

Proces-verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj înregistrată la data de 31.12.2017;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Gorj, pentru anul şcolar 2018-2019;
 3. Proiect de hotărâre pentru stabilirea regimului juridic al unui imobil achiziționat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, precum și stabilirea condițiilor de administrare a acestuia;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea Concursului de ocupare a postului corespunzător funcției contractuale de conducere vacante de director la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj;
 7. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de administrare asupra unor suprafețe de teren, de la km 46+787 la km 53+396, aferente drumului județean 665 Iezureni (DN66) – Mușetești – Crasna – Novaci – Baia de Fier – Polovragi – Racovița (Limita județului Vâlcea), aflate în proprietatea publică a Județului Gorj și în administrarea Consiliului Județean Gorj;
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 143/31.07.2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”, cu modificările ulterioare;
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 93/30.05.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unități administrativ-teritoriale din județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj;
 11. RECTIFICARE la Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj 17 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Gorj cu imobilul situat în municipiul Târgu-Jiu,str. Nicolae Titulescu, nr. 26, jud. Gorj,  adoptată în Şedinţa Ordinară din data de 30.01.2017.
 12. Diverse

 

Sari la conținut