Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 30.10.2023

Pagină actualizată la: 30.10.2023

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 30.10.2023, ora 12:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj înregistrată la data de 30.09.2023;
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2023;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare, modernizare și extindere bloc operator ORL+Oftalmologie, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 32”;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Școlii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși ” Târgu Jiu;
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj 210/2021 privind aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 2022-2031;
 9. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 233 din 03.10.2023 privind asumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente ”Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029” la nivelul județului Gorj, pentru perioada 2023-2029; 
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI” ediția I şi a cheltuielilor aferente acestuia;
 11. Raport asupra eficienței serviciului polițienesc în primele 9 luni ale anului 2023.

     Diverse.

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 49 din 03.02.2023 privind aprobarea Agendei Culturale a Județului Gorj pe anul 2023.

Notă:

            Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut