Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 30.08.2023

Pagină actualizată la: 22.09.2023

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 30.08.2023, ora 14:00, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
  2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
  3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului exercitat la nivelul Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”;
  4. Proiect de pentru stabilirea unor măsuri în vederea desfășurării procedurii de analizare a noului proiect de management pentru Muzeul Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu” , elaborat de managerul în funcție;
  5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
  6. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Gorj;
  7. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu Direcției de Sănătate Publică Gorj, situat în incinta Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu;
  8. Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activității de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie;

Diverse. 

9.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Şcolii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu;

10. Proiect privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2023;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului cu privire la  participarea Județului Gorj prin Consiliului Județean Gorj la „Programul privind îmbunătățirea calității aerului şi reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride şi alimentate cu gaz natural”, derulat de Administrația Fondului pentru mediu, pentru implementarea proiectului „Transport durabil pentru elevii județului Gorj”;

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu

Notă:

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj.

 

Sari la conținut