Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 29.11.2023

Pagină actualizată la: 07.12.2023

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 29.11.2023, ora 12:00, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj, cu următoarea ordine de zi: 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2023;
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 3. Proiect de hotărâre privind inițierea formalităților de trecere interdomenială a unui imobil – teren din domeniul public al Orașului Târgu Cărbunești în domeniul public al Județului Gorj;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,CONSOLIDARE TERASAMENTE PE DJ673A, COMUNA DRAGOTEȘTI, JUDEȚUL GORJ”;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,CONSOLIDARE TERASAMENTE PE DJ675, ORAȘ TÂRGU – CĂRBUNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „REABILITARE DRUM JUDEŢEAN 605C, KM 13+300 – KM 15+274, COMUNA ALIMPEȘTI, JUDEŢUL GORJ”;
 7. Raportul Președintelui privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Gorj în anul 2022.

 Diverse.

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități de cult a sumei prevăzute cu această destinație în bugetul propriu general al județului Gorj pentru anul 2023;
 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”;
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 215 din 07.10.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% și a sumei reținute din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru proiecția de buget pe anul 2024 şi a estimărilor pentru anii 2025, 2026 și 2027 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie” din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine, cu modificările și completările ulterioare.

Notă:

            Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut