Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 29.06.2023

Pagină actualizată la: 21.07.2023

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 29.06.2023, ora 12:00, în sala „C” a Palatului Administrativ din Municipiul Târgu-Jiu, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2023;
 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării calității unui membru supleant din Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, respectiv a domnului doctor Nimară Mircea, reprezentantul Consiliului Județean Gorj;
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 54/09.07.2010 pentru aprobarea preluării managementului asistenței medicale al unității sanitare publice Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, precum și pentru stabilirea unor măsuri ce decurg din transferul ansamblului de atribuții și competențe specifice domeniului sănătății publice către Consiliul Județean Gorj, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 55/09.07.2010 pentru aprobarea preluării managementului asistenței medicale al unității sanitare publice Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu, precum și pentru stabilirea unor măsuri ce decurg din transferul ansamblului de atribuții și competențe specifice domeniului sănătății publice către Consiliul Județean Gorj, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj;
 6. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Monografiei economico-militare a județului Gorj – ediția 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 74/2020, actualizată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 155/2022;
 7. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a imobilului – teren, situat în orașul Târgu Cărbunești, str. Trandafirilor, nr. 41, județul Gorj;
 8. Proiect de hotărâre pentru stabilirea regimului juridic al unui imobil – teren achiziționat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj; 
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 11. Proiect de hotărâre pentru atribuirea directă, ca măsură de urgență, a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate și a licenței de traseu, pentru un traseu din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Gorj;
 12. Proiect de hotărâre pentru atribuirea directă, ca măsură de urgență, a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate și a licenței de traseu, pentru un traseu din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Gorj.
 13. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii Filiala Olimpia Bratu bunului imobil situat în municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 198, din cadrul Bibliotecii Județene ”Christian Tell” Gorj;

Diverse. 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiei de evaluare finală a managementului exercitat la nivelul Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor.
 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează localitățile Târgu Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67”.

 

 

Notă:

Proiectele de hotărâri înscrise la pct. 1-12 de pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj și proiectul de hotărâre de la punctul 13 este inițiat de către consilierii județeni Bordușanu Constantina-Anca, Constantinescu Elena-Dana, Șerban Vasilica, Șuță Denisa-Zenobia, Vasilescu Maria și Grivei Gheorghe.

Sari la conținut