Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 29.02.2024

Pagină actualizată la: 05.03.2024

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 29.02.2024, ora 13:00, în sala „C” a Palatului Administrativ din Municipiul Târgu-Jiu, cu următoarea ordine de zi: 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2024;
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate completat cu elemente din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție „Reabilitare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ 665C, ce traversează localitățile Buzești-Magherești-Hăiești, DJ 664, ce traversează localitățile Arsuri-Schela, DJ 605B, ce traversează localitățile Brătești-Baloșani-Stejari, Popești Stejari-Piscoiu-Obârșia, până în DJ 605A, DJ 671C, ce traversează localitățile Covrigi-Văgiulești  Județul Gorj”
 4. Proiect de hotărâre privind transmiterea din evidența patrimonial – contabilă a UAT – Județul Gorj în evidența patrimonial – contabilă a Inspectoratului de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj a unor bunuri mobile – obiecte de inventar și mijloace fixe achiziționate din bugetul propriu general al Județului Gorj;
 5. Proiect de hotărâre privind transmiterea din evidența patrimonial – contabilă a UAT – Județul Gorj în evidența patrimonial – contabilă a Inspectoratului de Poliție Județean Gorj a unor bunuri mobile – obiecte de inventar și  mijloace fixe achiziționate din bugetul propriu general al Județului Gorj;
 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea din evidența patrimonial – contabilă a UAT – Județul Gorj în evidența patrimonial – contabilă a Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” a unui bun mobil – mijloc fix (ambulanță tip A1) achiziționat din bugetul propriu general al Județului Gorj.
 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiilor de evaluare anuală a managementului exercitat la nivelul instituțiilor publice de cultură de interes județean înființate de Consiliul Judeţean Gorj, precum și a comisiilor de soluționare a contestațiilor;
 8. Proiect de hotărâre pentru desemnarea a doi consilieri județeni în vederea constituirii Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Gorj pentru anul 2023;
 9. Proiect de hotărâre pentru stabilirea componenței nominale, precum și a Regulamentului  de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a județului Gorj;
 10. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Gorj;
 11. Proiect de hotărâre privind completarea componenței nominale a Comisiei pentru protecția copilului Gorj stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 257/22.12.2022;
 12. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Albeni, pentru anul 2024;
 13. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Bâlteni, pentru anul 2024;
 14. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Baia de Fier, pentru anul 2024;
 15. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Bărbătești, pentru anul 2024;
 16. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Bengești Ciocadia, pentru anul 2024;
 17. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Bumbești Pițic, pentru anul 2024;
 18. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Dănciulești, pentru anul 2024;
 19. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Fărcășești, pentru anul 2024;
 20. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Godinești, pentru anul 2024;
 21. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Lelești, pentru anul 2024;
 22. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Licurici, pentru anul 2024;
 23. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Mătăsari, pentru anul 2024;
 24. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – orașul Novaci, pentru anul 2024;
 25. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Prigoria, pentru anul 2024;
 26. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – orașul Târgu Cărbunești, pentru anul 2024;
 27. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – municipiul Târgu Jiu, pentru anul 2024;
 28. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Telești, pentru anul 2024;
 29. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – orașul Tismana, pentru anul 2024;
 30. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – orașul Turceni, pentru anul 2024;
 31. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – orașul Țicleni, pentru anul 2024;
 32. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Vladimir, pentru anul 2024;
 33. Plan strategic anual referitor la obiectivele ce vor fi realizate de către structurile M.A.I. din județul Gorj și indicatorii de performanță minimali pentru anul 2024.

 Diverse

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu și Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor    Vladimirescu” – comuna Runcu, cu modificările și completările ulterioare;
 2.  Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj a unei proceduri de atribuire a unui contract de concesiune de lucrări având ca obiect realizarea unei lucrări de interes public în domeniul serviciilor publice de salubrizare;
 3.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”.
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” Gorj;
 6. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Scoarța, pentru anul 2024.

 Notă:

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut