Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 28.11.2017

 Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 28.11.2017, ora 15:00, în sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2017;
 2. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 986/14.11.2017 a Președintelui Consiliului Județean Gorj, emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Proiect de hotărâre privind plata cotizației anuale ce revine ATOP Gorj în calitate de membru al Asociației Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică – ANATOP;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale Județului Gorj ce urmează a fi alocate pentru activități nonprofit de interes general în anul bugetar 2018, în condițiile Legii nr. 350/2005;
 5. Proiect de hotărâre pentru avizarea solicitării Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu de organizare a concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții de conducere vacante de șef de secție;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj;
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
 8. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr.151/07.09.2017 pentru aprobarea profilului Consiliului de administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești – Jiu și al membrilor acestuia;
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate ale Consiliului Județean Gorj;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între Județul Gorj din România și Raionul Ungheni din Republica Moldova;
 11. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2017, sumă repartizată către Consiliul Județean Gorj prin Decizia nr. 25/07.11.2017 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj;
 12. Proiect de hotărâre pentru darea în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj, a rezultatelor obiectivului de investiției „Ascensor persoane”, achiziționat din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Gorj;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu” și a cheltuielilor legate de proiect;
 14. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din  taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru proiectul de buget pe anul 2018 şi estimările pentru anii 2019, 2020 și 2021, sume repartizate către Consiliul Județean Gorj prin Decizia nr. 26/21.11.2017 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj;
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj;
 16. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;
 17. Diverse

 Notă

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1–16 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

 

Proces-verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

 

 1. Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2017;
 2. Hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 986/14.11.2017 a Președintelui Consiliului Județean Gorj, emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Hotărâre privind plata cotizației anuale ce revine ATOP Gorj în calitate de membru al Asociației Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică – ANATOP;
 4. Hotărâre privind aprobarea metodologiei pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale Județului Gorj ce urmează a fi alocate pentru activități nonprofit de interes general în anul bugetar 2018, în condițiile Legii nr. 350/2005;
 5. Hotărâre pentru avizarea solicitării Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu de organizare a concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții de conducere vacante de șef de secție;
 6. Hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj;
 7. Hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
 8. Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr.151/07.09.2017 pentru aprobarea profilului Consiliului de administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești – Jiu și al membrilor acestuia;
 9. Hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate ale Consiliului Județean Gorj;
 10. Hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între Județul Gorj din România și Raionul Ungheni din Republica Moldova;
 11. Hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2017, sumă repartizată către Consiliul Județean Gorj prin Decizia nr. 25/07.11.2017 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj;
 12. Hotărâre pentru darea în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj, a rezultatelor obiectivului de investiției „Ascensor persoane”, achiziționat din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Gorj;
 13. Hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu” și a cheltuielilor legate de proiect;
 14. Hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din  taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru proiectul de buget pe anul 2018 şi estimările pentru anii 2019, 2020 și 2021, sume repartizate către Consiliul Județean Gorj prin Decizia nr. 26/21.11.2017 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj;
 15. Hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj;
 16. Hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;

Diverse.

 1. Hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean SALVAMONT Gorj;
 2. Rectificare la Hotărârea Consiliului Județean Gorj pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, precum și a capacităților de furnizare a serviciilor sociale, nr. 152, adoptată în sedința extraordinară din data 07.09.2017;
 3. Rectificare la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 58/31.03.2017 pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean nr. 82/25.10.2011 privind darea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 3.393 mp, Casei Judeţene de Pensii Gorj, cu modificările ulterioare.

                                                                                      

                                                                                                                                             

Sari la conținut