Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 28.10.2022

Pagină actualizată la: 27.10.2022

 Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 28.10.2022, ora 12:00, în sala „A” a Palatului Administrativ din Municipiul Târgu-Jiu, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului Gorjeanul Anului” pentru anul 2021;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj, înregistrată la data de 30.09.2022;
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2022;
 4. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Planului anual de acţiune al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Gorj pentru anul 2022;
 5. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării drepturilor de care beneficiază, potrivit legii, copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) școlarizați în sistemul de învățământ special din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu;
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu;
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea și modernizarea Secției Urologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. T. Vladimirescu, nr. 32”;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”;
 11. Proiect de hotărâre privind transmiterea din evidența patrimonial-contabilă a UAT – Județul Gorj în evidența patrimonial-contabilă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj a bunurilor mobile – mijloace fixe și obiecte de inventar, rezultate din implementarea proiectului “Extindere și dotare Centrul de Îngrijire și Asistență – Dobrița, județul Gorj”;
 12. Raportul Președintelui privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Gorj în anul 2021.

 Diverse.

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.

 

Notă:

              Proiectele de hotărâri înscrise la pct. 1- 12 sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut