Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 28.09.2023

Pagină actualizată la: 27.09.2023

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 28.09.2023, ora 13:00, în sala „C” a Palatului Administrativ din Municipiul Târgu-Jiu, cu următoarea ordine de zi:

  1. Depunerea jurământului de către domnul Drăghiceoiu Alin-Cosmin, supleant al cărui mandat a fost validat prin Încheierea 2/2023 pronunțată de Tribunalul Gorj – Secția I Civilă în dosarul nr. 1634/95/2023;
  2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 145/28.10.2020 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj, cu modificările ulterioare;
  3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
  4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Gorj în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Târgu – Jiu;
  5. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Județean Gorj în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu;
  6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj;
  7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj 210/2021 privind aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 2022-2031;

 Diverse

  1. Proiect de hotărâre privind transmiterea din evidența patrimonial-contabilă a UAT – Județul Gorj în evidența patrimonial – contabilă a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu a unor bunuri mobile – mijloace fixe (containere modulare) achiziționate din bugetul propriu general al Județului Gorj;
  2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.

Notă:

            Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut