Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 28.05.2021

Pagină actualizată la: 27.05.2021

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 28.05.2021, ora 13:00, în sala C a Palatului Administrativ din municipiul Târgu-Jiu, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2020 și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2020;
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2021;
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru Județul Gorj;
 4. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de administrare de către Consiliul Local Turcinești asupra unor suprafețe de teren aferente drumurilor județene 664 și 644A, cu excepția terenului aferent părții carosabile, aflate în proprietatea publică a județului Gorj și în administrarea Consiliului Județean Gorj;
 5. Proiect de hotărâre pentru atribuirea directă, ca măsură de urgență, a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate și a licenței de traseu, pentru un traseu din Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Gorj, valabil până la 31.12.2021, precum și pentru aprobarea tarifelor de călătorie, aferente operării serviciului;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Județean SALVAMONT Gorj, precum și a componenței nominale a formațiilor SALVAMONT din cadrul Serviciului Public Județean SALVAMONT Gorj;
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj;
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu Jiu;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu Jiu în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu.
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 11. Proiect de hotărâre pentru avizarea constituirii comisiilor de concurs/examinare și a comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a funcțiilor specifice comitetului director din cadrul unității sanitare publice – Spitalul Judeţean de Urgență Târgu-Jiu;
 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor județeni care vor exercita calitatea de membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj.
 13. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj.

 

Diverse

 1. Proiect de hotărâre privind asocierea unității administrativ-teritoriale Județul Gorj cu unitățile administrativ-teritoriale Județul Mehedinți, Municipiul Motru, Oraș Tismana, Comuna Cătunele, Comuna Văgiulești, Comuna Samarinești, Comuna Glogova, Comuna Broșteni, Comuna Florești, Comuna Șovarna, Comuna Bala, Comuna Șișești în cadrul asociației de dezvoltare intercomunitară ,,ASOCIAȚIA MICROREGIUNII VALEA  MOTRULUI”;
 2. Proiect de hotărâre pentru înființarea unui traseu în cadrul Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Gorj, valabil până la 31.12.2021.

Notă:

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1-11 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj, proiectul de hotărâre înscris la punctul 12 este inițiat de consilierii județeni Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Popescu Constantin, Soare Claudiu-Gabriel, Tănasie Cristinel.

Proiectul de hotărâre nr. 13 este inițiat de consilierii județeni Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Soare Claudiu-Gabriel și Tănasie Cristinel.

Sari la conținut