Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 28.02.2020

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 28.02.2020, ora 13:00, în Sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Județului Gorj;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în județul Gorj, 2019 – 2023, pentru anul 2019;
 3. Proiect de hotărâre privind inițierea formalităților de trecere interdomenială a unui imobil – teren din domeniul public al Comunei Scoarța în domeniul public al Județului Gorj;
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Gorj;
 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiilor de evaluare anuală a managementului exercitat la nivelul instituțiilor publice de cultură de interes județean înființate de  Consiliul  Judeţean Gorj, precum și a comisiilor de soluționare a contestațiilor;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcţii ale Spitalului de Pneuftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcţii ale Spitalului de Urgență Târgu-Jiu;
 9. Proiect de hotărâre pentru constituirea comisiilor de concurs/examinare și a comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a unor funcţii de conducere vacante de șef de secție, precum și a unei funcţii de medic-șef din cadrul Spitalului de Urgență Târgu-Jiu;
 10. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele  locale ale Unităților Administrativ Teritoriale  – orașul Târgu Cărbunești, orașul Tismana;
 11. Proiect de  hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele  locale ale  Unităților Administrativ Teritoriale – comuna Bălănești, Bustuchin, Crasna, Prigoria, Săcelu, Urdari, Vladimir;
 12. Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activității de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie;
 13. Diverse

               

         Notă:

          Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1 – 11 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

 

Sari la conținut