Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 28.02.2019

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 28.02.2019, ora 15:30, în sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării sumei utilizate în anul 2019, din excedentul bugetului local al Județului Gorj înregistrat la data de 31.12.2018;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucru pe anul 2019 pentru proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2018-2020” şi a cheltuielilor aferente acestuia;
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului exercitat la nivelul Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj;
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Caietului de obiective ce va sta la baza elaborării unui nou proiect de management pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj sau, după caz, pentru concursul/examenul de proiecte de management;
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Caietului de obiective ce va sta la baza elaborării unui nou proiect de management pentru Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu sau, după caz, pentru concursul/examenul de proiecte de management;
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Caietului de obiective ce va sta la baza elaborării unui nou proiect de management pentru Biblioteca Județeană ,,Christian Tell” Gorj sau, după caz, pentru concursul/examenul de proiecte de management;
 7. Proiectul de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiei de evaluare anuală a managementului exercitat la nivelul Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor;
 8. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea desfășurării procedurilor de analizare a noilor proiecte de management elaborate de managerii în funcție pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, respectiv Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu;
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu.
 11. Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitate, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activității de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie.
 12. Diverse

Notă:

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1–10 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

Proces verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării sumei utilizate în anul 2019, din excedentul bugetului local al Județului Gorj înregistrat la data de 31.12.2018;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucru pe anul 2019 pentru proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2018-2020” şi a cheltuielilor aferente acestuia;
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului exercitat la nivelul Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj;
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Caietului de obiective ce va sta la baza elaborării unui nou proiect de management pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj sau, după caz, pentru concursul/examenul de proiecte de management;
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Caietului de obiective ce va sta la baza elaborării unui nou proiect de management pentru Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu sau, după caz, pentru concursul/examenul de proiecte de management;
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Caietului de obiective ce va sta la baza elaborării unui nou proiect de management pentru Biblioteca Județeană ,,Christian Tell” Gorj sau, după caz, pentru concursul/examenul de proiecte de management;
 7. Proiectul de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiei de evaluare anuală a managementului exercitat la nivelul Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor;
 8. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea desfășurării procedurilor de analizare a noilor proiecte de management elaborate de managerii în funcție pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, respectiv Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu;
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu.
 11. Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activității de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie.

Diverse.

 1. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele locale ale  Unităților Administrativ Teritoriale – municipiul Târgu Jiu, municipiul Motru, orașul  Bumbești Jiu și orașul Țicleni;
 2. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele locale ale  Unităților Administrativ Teritoriale –  Licurici, Godinești, Jupânești, Țânțăreni și  Baia de Fier;
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.

 

 

Sari la conținut