Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 27.07.2023

Pagină actualizată la: 22.09.2023

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 27.07.2023, ora 12:00, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj înregistrată la data de 30.06.2023;
 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Refacere parte carosabilă și infrastructură DJ672 – 0,7 km, localitatea Godinești, județul Gorj”;
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2023;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Şcolii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al Concursului de management organizat pentru Biblioteca Județeană ,,Christian Tell” Gorj, a Proiectului de management câştigător și a duratei pentru care se va încheia contractul de management, precum și pentru împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Gorj să negocieze clauzele contractului de management, în condițiile legii;
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Caietului de obiective ce va sta la baza elaborării unui nou proiect de management pentru Muzeul Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu” sau, după caz, pentru concursul/examenul de proiecte de management;
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, precum și a capacităților de furnizare a serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.152/2017, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării unităţilor administrativ-teritoriale la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Gorj;
 10. Proiect de hotărâre pentru atribuirea directă, ca măsură de urgență, a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate și a licenței de traseu, pentru un traseu din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Gorj;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru reluarea procedurii competitive de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, la nivelul județului Gorj, pentru loturile rămase neatribuite în cadrul procedurii competitive anterioare;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „ARTĂ ȘI MEȘTEȘUG DE ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI”, ediția a II-a şi a cheltuielilor aferente acestuia.

Diverse.

 1. Raport asupra eficienței serviciului polițienesc în primul semestru al anului 2023;
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Creșterea performanței serviciilor medicale prin dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu cu echipamente hardware și software performante ce asigură îmbunătățirea securității și disponibilității datelor procesate și stocate, implementarea unor soluții informatice pentru digitalizarea fluxurilor și retrodigitalizarea arhivei operative”, în vederea depunerii acestuia de către Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COD APEL: MS-733, Pilonul II: Transformare Digitală, Componenta: 7 -Transformare digitală, Investiția: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice.

 

Notă:

            Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut