Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 26.04.2024

Pagină actualizată la: 26.04.2024

 ROMÂNIA                                                                                  
JUDEȚUL GORJ                                                                                             
CONSILIUL JUDEȚEAN                                              

   DISPOZIȚIA NR. 268

privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean Gorj

 Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin-Mihai Popescu:

În baza art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (2) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

 Art. 1. Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 26.04.2024, ora 11:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020.

 Art. 2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj este înscris în anexa care face pare integrantă din prezenta dispoziție.

Notă:

 • Proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu;
 • Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor județeni în format electronic;
 • Comisiile de specialitate care vor emite avizele cu caracter consultativ sunt evidențiate în preambulul proiectelor de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi;
 • Consilierii județeni sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi. 

PREȘEDINTE,

 COSMIN-MIHAI POPESCU 

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

CRISTINA ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

 Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 268/19.04.2024

  PROIECT AL ORDINII DE ZI

a ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj din data de 26.04.2024 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2024;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu general al Județului Gorj înregistrată la data de 31.03.2024;
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării unităților administrativ-teritoriale la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor din județul Gorj;
 4. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 41 din 08.02.2024 privind aprobarea Agendei Culturale a Județului Gorj pe anul 2024;
 5. Proiect de hotărâre privind modificare și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Gorj, precum și pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Gorj;
 6. Proiect de hotărâre pentru avizarea solicitării Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu de organizare a concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții de conducere vacante de șef de secție, șef de laborator, șef de serviciu și de medic-șef la U.P.U.-SMURD;
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2023 la nivelul Bibliotecii Județene ”Christian Tell” Gorj;
 8. Raport asupra eficienței serviciului polițienesc în primele 3 luni 2024

DIVERSE:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Gorj, în calitate de membru fondator, la constituirea Grupării Europene de Cooperare Teritorială (GECT) “Dunărea de Mijloc”.
 2. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Văgiulești, pentru anul 2024;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Bibliotecii Județene  „Christian Tell” Gorj, în calitate de partener, în cadrul proiectului „MODERNIZAREA REȚELEI DE BIBLIOTECI PENTRU A DEVENI HUB-URI DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR DIGITALE, DIN CADRUL PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) – HUB COMUNA MĂRĂCINENI, JUDEȚUL BUZĂU” şi a cheltuielilor aferente.
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii Comerciale „Parc Industrial  Gorj” S.A.

PREȘEDINTE,

 COSMIN-MIHAI POPESCU 

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

CRISTINA ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

Sari la conținut