Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 26.01.2024

Pagină actualizată la: 29.01.2024

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 26.01.2024, ora 12:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Depunerea jurământului de către doamna Bîrzava Georgiana-Adelina, supleant al cărui mandat a fost validat prin Încheierea 1/2024 pronunțată de Tribunalul Gorj – Secția I Civilă în dosarul nr. 68/95/2024;
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 145/28.10.2020 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj, cu modificările ulterioare;
 3. Proiect de hotărâre de aprobare a proiectului „Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul județean 663A ce traversează localitățile Târgu –Jiu(DN 66) – Botorogi-Văcarea-Țîrculești(DJ 674A) – intersecție cu DJ 663 și drum județean 674A ce traversează localitățile Țîrculești (DJ 663A)- Țicleni(DJ 675)” și a cheltuielilor legate de proiect;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Comunicare Europe Direct pentru anul 2024, aferent proiectului „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2021-2025” şi a cheltuielilor aferente planului anual de comunicare pentru anul 2024;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Serviciului Public Județean SALVAMONT Gorj, precum și a componenței nominale a echipelor Salvamont și Salvaspeo din cadrul Serviciului Public Județean SALVAMONT Gorj;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 152/2017, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu și Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 9. Proiect de hotărâre privind transmiterea din evidența patrimonial – contabilă a UAT – Județul Gorj în evidența patrimonial – contabilă a Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu Jiu a unui bun mobil – mijloc fix (autocar) achiziționat din bugetul propriu general al Județului Gorj;
 10. Proiect de hotărâre privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri – mijloace fixe evidențiate în patrimoniul UAT – Județul Gorj;
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 2022 – 2031;
 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea valorii unitare lei/kilometru aferentă sumei forfetare lunare și pentru suma forfetară pe zi, acordată elevilor din județul Gorj care sunt școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu și nu beneficiază de existența serviciilor de transport public;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Județean Gorj a Planurilor de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități – Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulți ”Bîlteni” Tg-Jiu cu o capacitate de furnizare de servicii sociale de 80 de locuri și Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Adulți ”Bîlteni” Tg-Jiu cu o capacitate de furnizare de servicii sociale de 90 de locuri din cadrul Complexului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulți ”Bîlteni” Tg-Jiu, din structura D.G.A.S.P.C. Gorj;
 14. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Aninoasa, pentru anul 2024;
 15. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale –  comuna Arcani, pentru anul 2024;
 16. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Bălești, pentru anul 2024;
 17. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – orașul Bumbesti-Jiu, pentru anul 2024;
 18. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Crasna, pentru anul 2024;
 19. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale –  comuna Drăguțești, pentru anul 2024;
 20. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Jupânești, pentru anul 2024;
 21. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Polovragi, pentru anul 2024;
 22. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Rosia de Amaradia, pentru anul 2024;
 23. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – orașul Rovinari, pentru anul 2024;
 24. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Săcelu, pentru anul 2024;
 25. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Săulești, pentru anul 2024;
 26. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Țânțăreni, pentru anul 2024;
 27. Raport privind activitatea desfășurată în anul 2023 de Comisia pentru Protecția Copilului Gorj.

 Diverse

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului exercitat la nivelul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
 2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor pe anul 2024 alocate în cadrul Programului pentru școli al României, aferente anului școlar 2023 – 2024.
 3. Proiect de hotărâre privind majorarea participației Județului Gorj la capitalul social al C. Parc Industrial Gorj S.A;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor de călătorie, practicate de către operatorii de transport rutier în cadrul Contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane în aria teritorială de competență a județului Gorj – Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil până la 31.12.2031, aprobate prin H.C.J. nr. 58/03.02.2023 și H.C.J. nr. 78/27.02.2023.
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Caietului de obiective ce va sta la baza elaborării unui nou proiect de management pentru Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu Jiu sau, după caz, pentru concursul/examenul de proiecte de management;
 6. Raport asupra serviciului polițienesc în anul 2023;
 7. Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activității de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie.
 8. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 56/09.01.2024 a Președintelui Consiliului Județean Gorj, emisă în temeiul art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de menținere a calităţii aerului în județul Gorj, 2019 – 2023, pentru anul 2023;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Creșterea eficienței energetice a clădirii Muzeului Județean Gorj Alexandru Ștefulescu”;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Muzeului Județean Gorj Alexandru Ștefulescu” și a cheltuielilor legate de proiect;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Acordului de implementare a priorităților la nivelul Consiliului Județean Gorj” elaborat în colaborare cu Asociația Pur și Simplu Verde;
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.

 

Notă:

            Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj.

 

Sari la conținut