Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 25.08.2021

Pagină actualizată la: 25.08.2021

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 25.08.2021, ora 14:00, în sala A a Palatului Administrativ din Municipiul Târgu-Jiu, cu următoarea ordine de zi:

 1. Depunerea jurământului de către domnul Ratcu Vasile, supleant al cărui mandat a fost validat prin Încheierea 3/2021 pronunțată de Tribunalul Gorj – Secția I Civilă în dosarul nr. 2820/95/2021;
 2. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 899/06.08.2021 a Președintelui Consiliului Județean Gorj, emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificările și completările ulterioare;
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2021;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” Gorj;
 5. Proiect de hotărâre privind transmiterea din evidența patrimonial-contabilă a UAT – Județul Gorj în evidența patrimonial-contabilă a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu a bunurilor mobile (dotări și echipamente) rezultate din implementarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu”, cod SMIS 12082;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor de actualizare a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Gorj.
 7. Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activității de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie;

Diverse

  1. Proiect de hotărâre pentru validarea rezultatelor concursurilor organizate în vederea ocupării unor funcții de conducere vacante de șef de secție și șef de serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Târgu-Jiu;
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliul Judeţean Gorj nr. 82/2021 pentru avizarea constituirii comisiilor de concurs/examinare și a comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a funcțiilor specifice comitetului director din cadrul unității sanitare publice – Spitalul Judeţean de Urgență Târgu-Jiu;
  3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatelor reprezentanților Fundației S.O.S. Copiii Gorjului de membri ai Comisiei pentru Protecția Copilului Gorj;
  4. Depunerea jurământului de către domnul Olaru Sergiu-Mihail, supleant al cărui mandat a fost validat prin Încheierea 4/2021 pronunțată de Tribunalul Gorj – Secția I Civilă în dosarul nr. 3015/95/2021;
  5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 145/28.10.2020 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj, cu modificările ulterioare;
  6. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor județeni care vor exercita calitatea de membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj.

Notă:
Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut