Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 23.12.2021

Pagină actualizată la: 23.12.2021

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 23.12.2021, ora 14:00, în sala „A” a Palatului Administrativ din Municipiul Târgu-Jiu, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului “Gorjeanul Anului” pentru anul 2020;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu general al Județului Gorj  înregistrată la data de 16.12.2021;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife pentru anul fiscal 2022, la nivelul Judeţului Gorj;
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2021;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiei de evaluare finală a managementului exercitat la nivelul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor;
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Caietului de obiective ce va sta la baza elaborării unui nou proiect de management pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj sau, după caz, pentru concursul/examenul de proiecte de management;
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj;
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 10. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al Unității Administrativ Teritoriale  – orașul Novaci, pentru anul 2022;
 11. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Săcelu, pentru anul 2022;
 12. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Urdari, pentru anul 2022;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean prin curse regulate la nivelul județului Gorj, a modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate la nivelul județului Gorj, a Regulamentului de efectuare a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Gorj, a Caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Gorj și a documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, la nivelul județului Gorj;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public rutier de transport de persoane prin curse regulate în județul Gorj;
 15. Rectificare la Hotărârea Consiliului Județean Gorj privind aprobarea înființării, în subordinea Consiliului Județean Gorj, în structura DGASPC Gorj, a Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Tg – Cărbunești, Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița și Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița, prin reorganizarea Centrului de recuperare și reabilitare Tg – Cărbunești, Centrului de recuperare și reabilitare Dobrița și Centrului de îngrijire și asistență Dobrița, nr.130, adoptată în Ședința Ordinară din data de 30.09.2020;
 16. Rectificare la Hotărârea Consiliului Județean Gorj privind aprobarea înființării, în subordinea Consiliului Județean Gorj, în structura DGASPC Gorj, a Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Suseni, prin reorganizarea Centrului de recuperare și reabilitare Suseni, nr.131, adoptată în Ședința Ordinară din data de 30.09.2020;
 17. Rectificare la Hotărârea Consiliului Județean Gorj privind aprobarea înființării, în subordinea Consiliului Județean Gorj, în structura DGASPC Gorj, a Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Suseni, prin reorganizarea Centrului de îngrijire și asistență Suseni, nr.165, adoptată în Ședința Ordinară din data de 28.10.2021.

Diverse

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 2. Proiect de hotărâre privind privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție „Reabilitare și modernizare imobil situat în municipiul Târgu-Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj”.

               Notă:

             Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 1 este inițiat de către consilierii județeni Grivei Gheorghe, Orzan Gheorghe și Tănasie Cristinel, iar proiectele de hotărâri înscrise la pct. 2-14 sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut