Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 18.12.2018

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 18.12.2018, ora 15:00, în sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 792/12.12.2018 a Președintelui Consiliului Județean Gorj, emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj înregistrată la data de 12.12.2018 şi preliminată până la 31.12.2018;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe și tarife pentru anul fiscal 2019, la nivelul Județului Gorj;
 5. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 8. Diverse

Notă:

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1–7 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

Proces verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

 1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 792/12.12.2018 a Președintelui Consiliului Județean Gorj, emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj înregistrată la data de 12.12.2018 şi preliminată până la 31.12.2018;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe și tarife pentru anul fiscal 2019, la nivelul Județului Gorj;
 5. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 8. Diverse

 

Sari la conținut