Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 18.12.2017

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 18.12.2017, ora 15:00, în sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2017;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu general al Județului Gorj înregistrată la data de 08.12.2017 și preliminată la până la data de 31.12.2017;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife pentru anul fiscal 2018, la nivelul Judeţului Gorj;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2018, la nivelul Judeţului Gorj;
 5. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi de cult a sumei prevăzute cu această destinaţie în bugetul propriu general al Judeţului Gorj pentru anul 2017;
 6. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2017, sumă repartizată către Consiliul Județean Gorj prin Decizia nr. 29/08.12.2017 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj;
 7. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Gorj a unui sector de drum aflat în domeniul public al U.A.T. – Municipiul Motru și administrarea Consiliului Local Motru;
 8. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Gorj a unui sector de drum aflat în domeniul public al U.A.T. – Comuna Slivilești și administrarea Consiliului Local Slivilești;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare și modernizare Farmacie Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 32”.
 10. Diverse

Notă

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1–9 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj. 

 

Proces-verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

 1. Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2017;
 2. Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu general al Județului Gorj înregistrată la data de 08.12.2017 și preliminată la până la data de 31.12.2017;
 3. Hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife pentru anul fiscal 2018, la nivelul Judeţului Gorj;
 4. Hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2018, la nivelul Judeţului Gorj;
 5. Hotărâre privind repartizarea pe unităţi de cult a sumei prevăzute cu această destinaţie în bugetul propriu general al Judeţului Gorj pentru anul 2017;
 6. Hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2017, sumă repartizată către Consiliul Județean Gorj prin Decizia nr. 29/08.12.2017 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj;
 7. Hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Gorj a unui sector de drum aflat în domeniul public al U.A.T. – Municipiul Motru și administrarea Consiliului Local Motru;
 8. Hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Gorj a unui sector de drum aflat în domeniul public al U.A.T. – Comuna Slivilești și administrarea Consiliului Local Slivilești;
 9. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare și modernizare Farmacie Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 32”.

Diverse.

 1. Hotărâre privind atribuirea unui spațiu în folosință gratuită Colegiului Fizioterapeuților Gorj;
 2. Hotărâre privind darea în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, județul Gorj, a unor bunuri – masini de spălat și aspirat pardoseli , achiziționate din bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj;
 3. Hotărâre privind aderarea UAT – Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, la Asociația Culturală ARMONIA Tg-Jiu.
Sari la conținut