Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 16.12.2019

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 16.12.2019, ora 16:00, în Sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2019;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj înregistrată la data de 10.12.2019 şi preliminată până la 31.12.2019;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe si tarife pentru anul fiscal 2020, la nivelul Județului Gorj;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2020, la nivelul Județului Gorj;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale din Județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare „ADIA” Gorj;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții, Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului Public Judeţean SALVAMONT Gorj, precum și a Componenței nominale a formațiilor SALVAMONT şi a echipei GORJ – SALVASPEO din cadrul Serviciului Public Județean SALVAMONT Gorj;
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”;
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 9. Proiect de hotărâre pentru validarea rezultatelor concursurilor organizate în vederea ocupării funcțiilor de conducere vacante de șef de secție din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – Runcu;
 10. Proiect de hotărâre privind atribuirea și eliberarea unei licențe de traseu conform rezultatelor Procedurii de atribuire pe perioadă determinată, pe bază de anunț public, a traseelor cuprinse în Programul de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean;
 11. Proiect de hotărâre privind încetarea calității de membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu a reprezentanților Consiliului Județean Gorj;
 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Gorj în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.
 13.  Diverse

 Notă:

          Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1 – 10 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj, iar cele de la pct. 11 – 12 sunt inițiate de către consilierii județeni Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Chircu Sorin-Constantin, Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Iacobescu Marcel-Petrică, Șuță Denisa-Zenobia, Banța Victor.          

7.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”;

8.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;

9.   Proiect de hotărâre pentru validarea rezultatelor concursurilor organizate în vederea ocupării funcțiilor de conducere vacante de șef de secție din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – Runcu;

10.  Proiect de hotărâre privind atribuirea și eliberarea unei licențe de traseu conform rezultatelor Procedurii de atribuire pe perioadă determinată, pe bază de anunț public, a traseelor cuprinse în Programul de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean;

11.   Proiect de hotărâre privind încetarea calității de membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu a reprezentanților Consiliului Județean Gorj;

12.   Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Gorj în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.

      Diverse

13.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr.137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie” din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine, cu modificările și completările ulterioare;

14.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 26.10.2016 privind aprobarea participării U.A.T.-Județul Gorj în cadrul proiectului ”START-UP PENTRU EXCELENȚĂ”, corespondent apelului de proiecte ”România Start Up Plus” – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – A.P. 3/P.I. 8.iii/O.S. 3.7., cu modificările și completările ulterioare.

       Notă:

     Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1 – 10 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj, iar cele de la pct. 11 – 12 sunt inițiate de către consilierii județeni Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Chircu Sorin-Constantin, Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Iacobescu Marcel-Petrică, Șuță Denisa-Zenobia, Banța Victor.

Sari la conținut