Sari la conținut

Ședința extraordinară (convocată de îndată) a Consiliului Județean Gorj din data de 10.08.2022

Pagină actualizată la: 12.08.2022

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 10.08.2022, ora 11:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN JUDEȚUL GORJ”, în vederea depunerii acestuia în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice.
  2. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor bunuri mobile-echipamente, ce revin Consiliului Județean Gorj, în calitate de membru asociat fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, ca urmare a implementării proiectelor: Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, “ Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia” și “Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”.

              Diverse.         

              Notă:

             Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu

Sari la conținut