Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 25.09.2023

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 25.09.2023, orele 13:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 49 din 03.02.2023 privind aprobarea Agendei Culturale a Județului Gorj pe anul 2023;
  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2023;
  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
  4. Rectificare la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 199 din 07.08.2023 pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

Diverse. 

Notă:

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu.

Sari la conținut