Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 22.08.2023

Pagină actualizată la: 22.08.2023

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 22.08.2023, orele 12:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2023;
  2. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Restaurare și Conservare Cula Cioabă-Chințescu, sat Șiacu, comuna Slivilești, județul Gorj.

Diverse.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării delegaţiei Şcolii Populare de Arte „Constantin Brâncuşi” la Săptămâna Culturală Românească la Istanbul, în perioada 3-11 septembrie 2023;

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Protocolului de Colaborare încheiat între Județul Gorj prin Consiliul Județean și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. – C.N.A.I.R., în vederea realizării obiectivului de investiție ,,Varianta de ocolire Bălești”, respectiv Elaborare Studiu de Fezabilitate, realizare documentație tehnică pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținere Autorizație de Construire (A.C.), aprobat prin HCJ nr. 76/2022;

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Protocolului de Colaborare încheiat între Județul Gorj prin Consiliul Județean și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. – C.N.A.I.R., în vederea realizării obiectivului de investiție ,,Varianta de ocolire Bumbești Jiu”, respectiv Elaborare Studiu de Fezabilitate, realizare documentație tehnică pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținere Autorizație de Construire (A.C.), aprobat prin HCJ nr. 77/2022;

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Protocolului de Colaborare încheiat între Județul Gorj prin Consiliul Județean și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. – C.N.A.I.R., în vederea realizării obiectivului de investiție ,,Varianta de ocolire Motru”, respectiv Elaborare Studiu de Fezabilitate, realizare documentație tehnică pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținere Autorizație de Construire (A.C.), aprobat prin HCJ nr. 78/2022;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Digitalizarea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu prin achiziția de echipamente hardware și soluții software”, în vederea depunerii acestuia de către Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COD APEL: MS-733, Pilonul II: Transformare Digitală, Componenta: 7 -Transformare digitală, Investiția: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice.

Notă:

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu.

Sari la conținut