Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 22.06.2023

Pagină actualizată la: 22.06.2023

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 22.06.2023, ora 12:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării, în subordinea Consiliului Județean Gorj, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, a Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Mătăsari, prin restructurarea Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru adulți ,,Bâlteni” Tg –Jiu;
  2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 256 din 22.12.2022 privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2023, la nivelul judeţului Gorj ;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Creșterea Eficienței Energetice a Clădirilor Aparatului Propriu al D.G.A.S.P.C Gorj”;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Creșterea Eficienței Energetice a Clădirilor din Cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”;
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Restaurare și Conservare Cula Cioabă-Chințescu, Sat Șiacu, Comuna Slivilești, Județul Gorj”.

     Diverse. 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 216 din 07.10.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Gorj”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice;
  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 215 din 07.10.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice.
  2. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 49 din 03.02.2023 privind aprobarea Agendei Culturale a Județului Gorj pe anul 2023.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Microbuze electrice pentru elevii Județului Gorj”, în vederea depunerii acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Pilonul VI: Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație, Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi

 

Notă:

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu.

Sari la conținut