Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 21.03.2019

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 21.03.2019, ora 15:00, în Sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 17,5%, prevăzută la art. 6 din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, cumulată cu suma corespunzătoare cotei de 18,5%, prevăzută la art. 32 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, încasată anterior publicării acestei legi, către bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, în completarea veniturilor proprii, pentru asigurarea unui buget de funcționare și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute în anexa nr. 7 la legea bugetului de stat pe anul 2019.
  2. Diverse

 

Notă:

            Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi este inițiat de Președintele Consiliului Județean Gorj.

 

Proces verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 17,5%, prevăzută la art. 6 din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, cumulată cu suma corespunzătoare cotei de 18,5%, prevăzută la art. 32 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, încasată anterior publicării acestei legi, către bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, în completarea veniturilor proprii, pentru asigurarea unui buget de funcționare și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute în anexa nr. 7 la legea bugetului de stat pe anul 2019.

Diverse:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării sumei utilizate în anul 2019, din excedentul bugetului local al Județului Gorj înregistrat la data de 31.12.2018.

 

Sari la conținut