Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 20.02.2020

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 20.02.2020, ora 15:00, în Sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Gorj pentru anul 2020;
 2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării drepturilor de care beneficiază, potrivit legii, unele categorii de persoane evidențiate în structurile de protecție gestionate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
 3. Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului bugetului local al Județului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2019;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2020;
 5. Proiect hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății contribuției ce revine Județului Gorj pentru anul 2020 către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizației pe anul 2020 către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din României;
 7. Proiect hotărâre privind aprobarea Agendei culturale a județului Gorj pe anul 2020 și a Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților culturale, educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliul Județean Gorj;
 8. Proiect hotărâre privind atribuirea și eliberarea unei licențe de traseu conform rezultatelor Procedurii de atribuire pe perioadă determinată, pe bază de anunț public, a traseelor cuprinse în Programul de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean;
 9. Diverse

Notă:

          Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1 – 6 și pct. 8 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj, iar proiectul de hotărâre de la punctul 7 este inițiat de Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, domnul Nichifor Gheorghe.

 

Hotărâri adoptate:

 1. Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Gorj pentru anul 2020;
 2. Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării drepturilor de care beneficiază, potrivit legii, unele categorii de persoane evidențiate în structurile de protecție gestionate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
 3. Hotărâre privind repartizarea excedentului bugetului local al Județului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2019;
 4. Hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2020;
 5. Hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății contribuției ce revine Județului Gorj pentru anul 2020 către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia;
 6. Hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizației pe anul 2020 către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din României;
 7. Hotărâre privind aprobarea Agendei culturale a județului Gorj pe anul 2020 și a Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților culturale, educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliul Județean Gorj;
 8. Hotărâre privind atribuirea și eliberarea unei licențe de traseu conform rezultatelor Procedurii de atribuire pe perioadă determinată, pe bază de anunț public, a traseelor cuprinse în Programul de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean;

 

Sari la conținut