Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 17.04.2018

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 17.04.2018, ora 15:00, în Sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”;
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 17/30.01.2017 pentru completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Gorj, cu imobilul situat în municipiul Târgu-Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj, cu modificările și completările ulterioare.
  3. Diverse

 

Notă:

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1–2 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

 

Proces-verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”;
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 17/30.01.2017 pentru completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Gorj, cu imobilul situat în municipiul Târgu-Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj, cu modificările și completările ulterioare.

 

Sari la conținut