Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 15.11.2021

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 15.11.2021, ora 12:30, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 46 din 17.04.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizate prin proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”;
  2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 121 din 17.09.2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu” și a cheltuielilor legate de proiect;
  3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2021.
  4. Diverse

              Notă:

             Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut