Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 14.02.2022

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 14.02.2022, ora 10:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020, cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean 171/02.11.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obținerea finanțării obiectivului de investiții „Reabilitare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ663 cu originea în DN 66 (E79), ce traversează localitățile Dâmbova – Cârbeşti – Tâlveşti – Urecheşti – Văcarea – Dăneşti – Şasa – Ungureni – Budieni – Copăcioasa , până în DN67,  DJ672C cu originea în DN 67, ce traversează localitățile Tălpăşeşti – Stroieşti – Răchiţi – Runcu până în DN 67D, DJ672B ce traversează localitățile Ursați -Frătești-Suseni și DJ665A cu originea în DN 67, ce traversează localitățile Bălăneşti – Voiteştii din Vale – Grui, până în DJ 665, Județul Gorj” prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”.
  2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean 172/02.11.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obținerea finanțării obiectivului de investiții „Reabilitare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ664A cu originea în DJ664, ce traversează localitățile Turcineşti – Rugi – Curpen – Stăneşti – Ursaţi, până în DJ672B,  DJ665C cu originea în DJ665, ce traversează localitățile Buzești-Magherești-Hăiești-Mogoșani-Bobu, până în DN 67, DJ671 cu originea în DN 67D, ce traversează localităţile Apa Neagră- Padeş-Călugăreni-Cloşani-Valea Mare și DJ664 cu originea în DN 67, ce traversează localitățile Arsuri-Schela, Județul Gorj”  prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”.
  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean 173/02.11.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obținerea finanțării obiectivului de investiții „Reabilitare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ605B cu originea în DN 6B, ce traversează localitățile Brătești, Baloșani, Stejari, Popești Stejari, Piscoiu, Obârșia,  până în DJ 605A,  DJ605A cu originea la limita cu județul Dolj, ce traversează localitățile Petrăchei, Dănciulești, Hălăngești, Rădinești, Bibulești, Obârșia, până la limita cu județul Vâlcea și DJ671C cu originea în DJ 673, ce traversează localitățile Ohaba Jiu-Valea-Covrigi-Văgiulești, până în DJ 671B, Județul Gorj” prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”.
  4.   Diverse

 

Notă:

             Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu.

Sari la conținut